Bugetul alocat pentru Sănătate este cu 7% mai mare

Ministerul Finanțelor a alocat pentru anul 2022, resurse consistente pentru combaterea pandemiei și pentru funcționarea sistemului de sănătate din România.

Bugetul alocat pentru domeniul Sănătății este cu 7% mai mare, respectiv 68,17 mld. lei în 2022, față de 63,56 mld lei  cât s-a cheltuit în 2021. Este o suplimentare cu 4,5 miliarde lei, adică aproape 1 miliard de euro!

 • În total Sănătatea beneficiază în 2022, de 68,2 miliarde lei, sumă compusă din
  • banii aflați la dispoziția Ministerului Sănătății, 16,85 mld lei și
  • banii aflați la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 51,32 mld. lei.
 • Spre comparație, în 2021, banii destinați Sănătății au fost de 63,7 mld. lei, rezultați din:
  • suma aflată la dispoziția Ministerului Sănătății de 13,7 mld lei și
  • suma cheltuită de CNAS de 49,89 mld lei.
 • Sănătatea primește astfel un PLUS de 4,5 miliarde de lei în 2022, adică o creștere de peste 7% față de anul precedent

În cazul unui atac potrivit căruia bugetul Ministerului Sănătății ar fi scăzut de la 24,12 mld. lei în 2021 la 24,09 mld lei în 2020, trebuie subliniate următoarele aspecte:

Bugetul Ministerului Sănătății se compune din două sume:

 1. Suma aflată la dispoziția Ministerului Sănătății de 16,85 mld lei (față de doar 13,67 mld. lei în 2021)
 2. Suma care se transferă de la MS la Fondul Național Unic pentru Asigurări de Sănătate, care în 2022 este 7,25 mld lei (mai mică față de cea din anul 2021, de 10,31 miliarde lei).  

Total în 2022 = 24,09 mld lei (față de 24,12 mld. lei în 2021)

După cum se observă NU SCADE e suma disponibilă la nivelul Ministerului Sănătății.

SCADE doar suma care se transferă pentru echilibrarea bugetului CNASS, întrucât se estimează o creștere a veniturilor din contribuțiile la sănătate, în urma măsurii instituirii răspunderii penale a evazioniștilor care nu virează la buget contribuțiile reținute la sursă.

Acest lucru lasă o sumă substanțial mai mare disponibilă la nivelul Ministerului Sănătății, de 16,85 mld. lei (față de doar 13,67 în 2021).

De asemenea, crește și bugetul total al CNAS de la 49,89, la 51,32 mld. lei.

Prin urmare, ambele instituții care finanțează Sănătatea, respectiv Ministerul Sănătății și CNAS vor avea mai mulți bani la dispoziție în anul 2022.