Reforma educației și salarizarea angajaților din învățământ

PSD, împreună cu partidele din coaliția de guvernare, a fost invitat la discuții privind reforma educației și salarizarea angajaților din învățământ. Invitația a fost lansată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER“, în numele celor peste 300 de mii de salariați din învățământ pe care îi reprezintă.

Această întâlnire este esențială pentru găsirea unei soluții de detensionare a situației din învățământ, subiectele principale fiind:

⁃ Inițierea, în vederea adoptării, a unei Ordonanțe de Urgență reparatorii,
astfel încât întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale
drepturilor salariale cuvenite, conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data
de 01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale
(începând cu 01.01.2019), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 ( menționăm că, la ora
actuală, pe rol sunt mii de procese deschise de organizațiile sindicale, multe dintre
acestea fiind deja câștigate în primă instanță, iar continuarea lor poate conduce la
blocarea activității instanțelor de judecată);
⁃ Achitarea tranșelor din hotărârile judecătorești – în urma proceselor
câștigate de sindicate în numele membrilor;
⁃ Suplimentarea numărului de posturi didactice auxiliare și nedidactice – la
ora actuală, foarte multe unități de învățământ se confruntă cu deficit de personal;
⁃ Inițierea unei Ordonanțe de Urgență pentru plata orelor suplimentare;
⁃ Salarizarea personalului din învățământ să se facă printr-o singură anexă
care să cuprindă personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul
nedidactic. Poziționarea salariaților din sistemul de învățământ pe trepte superioare în
grila de salarizare.