Reuniunea Comisiei pentru democraţie şi drepturile omului a Uniunii Interparlamentare

COMUNICAT DE PRESĂ

primit de la Direcţia pentru relaţii cu organizaţiile internaţionale şi Uniunea Europeană
privind participarea domnului deputat Daniel Florea, membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI) la reuniunea Comisiei pentru democraţie şi drepturile omului a Uniunii Interparlamentare (UIP)
(Madrid, 27-29 noiembrie 2021)

În data de 27 noiembrie 2021, domnul deputat Daniel Florea, membru al Comitetului Director al Uniunii Interparlamentare, a luat cuvântul, la Madrid, în cadrul dezbaterii generale privind proiectul de rezoluţie „Legislaţia la nivel mondial pentru combaterea exploatării sexuale online a copiilor”, cu prilejul reuniunii Comisiei pentru democraţie şi drepturile omului, care s-a desfăşurat în marja celei dea 143-a Adunări Generale a Uniunii Interparlamentare. În discursul său, domnul deputat a precizat că restricţiile privind călătoriile şi alte măsuri luate în timpul pandemiei au împiedicat agresorii să se deplaseze, aceştia concentrându-şi astfel atenţia asupra schimbului de materiale online. În opinia parlamentarului, trebuie acordată atenţie deosebită dezvoltării unei legislaţii eficiente care să ţină seama şi de situaţia existentă la nivelul sistemelor juridice naţionale şi a legilor naţionale care sunt complexe, precum şi de obligaţiile asumate la nivel regional şi internaţional. De asemenea, domnul deputat Daniel Florea a prezentat pe scurt situaţia la nivel naţional şi european, unde exista multe iniţiative în dezbatere. „În România, de exemplu, sistemul de protecţie a drepturilor copilului se bazează pe mai multe acte normative care conţin reglementări specifice legate de promovarea şi protecţia drepturilor copilului, inclusiv în domeniul violenţei cibernetice sau al traficului de copii”. În concluzie, domnul deputat Daniel Florea a subliniat că parlamentari au un rol esenţial, împreună cu organele de drept şi cu întreaga societate, pentru asigurarea protecţiei minorilor de acest tip de expunere, on-line şi off-line. În zilele următoare, membrii comisiei au finalizat şi adoptat proiectul de rezoluţie, forma finală fiind votată în plenul Adunării.